Onze E.H.B.O.-Vereniging heeft ongeveer 42 leden en is een actieve vereniging.
Door de organisatie van de basisopleiding worden door onze vereniging jaarlijks 5 à 10 mensen opgeleid voor het eenheidsdiploma EHBO. De goed bezochte herhalingslessen zorgen voor het bijhouden en verbreden van de EHBO-kennis.

Dankzij de vrijwillige inzet van vele leden zorgt onze vereniging voor EHBO-posten op meer dan 75 evenementen en sporttoernooien per jaar.
Verder wordt op veel basisscholen in Putten jeugd-EHBO les gegeven.
Kortom, een vereniging om trots op te zijn!

BESTUURSLEDEN, KADERLEDEN en andere noemenswaardige leden

Voorzitter/instructeur: Jan Maase
Secretariaat: Kimberly Vliek-Doppenberg
Penningmeester: Alexander Borst
Bestuurslid: Peter van den Berg
Ledenadministratie: Henk Kieft
Bestuurslid: Bart Smit
Bestuurslid Alex Kroon
Adviserend kaderinstructeur: Rennie Siksma
Postcoördinator: Bart Smit
Materialenbeheer (tassen): Anneke v. Veen & Hetty v. Donkersgoed
Organisatie Jeugd-EHBO: Janny Veldhuis
Assistentie Jeugd-EHBO: Elly Rost & Alex Kroon
Webmaster: Stoffel Bos e-mail: webmaster@ehbo-putten.nl

 

TAAKVERDELING BESTUUR :
Peter van den Berg: Algemene controle op wat er gedaan moet worden, jubilea, contacten binnen en buiten.
Henk Kieft:  Ledenadministratie, adreswijzigingen, opzeggingen, contactpenningmeester i.v.m. afdracht/ontvangsten
Alexander Borst: Penningmeester, contactpersoon voor de bank, facturering, al het betalingsverkeer.
Jan Maase: Contacten binnen en buiten.  
Kimberly Vliek: Contacten binnen en buiten, notulen vergaderingen, websitebeheer (inhoudelijk).

 

DONATEUR WORDEN? Wilt u de vereniging financieel steunen, dan bent u van harte welkom als DONATEUR!
Betalingen gaarne op bankrekeningnummer NL52RABO0397795246 (Rabobank) ten name van: Penningmeester K.N.V. E.H.B.O. afd. Putten te Putten.

VRIJWILLIGER WORDEN

De E.H.B.O.-vereniging in Putten heeft veel mogelijkheden voor mensen die zich als vrijwilliger willen inzetten binnen de vereniging.

  • Binnen het bestuur zijn mensen welkom die zich willen inzetten op organisatorisch, financieel, administratief of secretarieel gebied.
  • Posten op evenementen en sporttoernooien is nuttig en gezellig. Zowel beginnende als ervaren EHBO-ers zijn welkom. Het meeste wordt er op zaterdag gepost, maar ook op andere dagen.
  • EHBO-les geven aan leerlingen van groep 8 van de basisschool is leuk en dankbaar vrijwilligerswerk. Ervaring met lesgeven is niet nodig, enthousiasme wel

Mocht je interesse hebben, neem dan contact op met een van de bestuursleden.

Lidmaatschap

Het lidmaatschap kost 40 euro per kalenderjaar inclusief koffie/thee en herhaling reanimatie/AED.

Opzegging lidmaatschap

Aangezien er nog steeds onduidelijkheid is over wanneer het lidmaatschap op te zeggen en het stoppen van de contributie nogmaals dit bericht. Indien u uw lidmaatschap wenst op te zeggen, dient u dit vóór 1 december te doen, anders wordt uw lidmaatschap automatisch en stilzwijgend met 1 jaar verlengd, waarbij u de contributie voor het nieuwe/lopende jaar verschuldigd blijft. Restitutie bij tussentijds beëindigen van het lidmaatschap is niet mogelijk.

Opzegging kan door het sturen van een e-mail naar info@ehbo-putten.nl of per post naar Secretaris EHBO Putten, Vervoornstraat 6, 3882 XN Putten. Telefonisch is niet wenselijk.