Herhalingslessen

Om het EHBO-diploma geldig te houden, is het noodzakelijk om 14 competenties in het eerste herhalingsjaar te volgen.

Voor het tweede jaar staan 12 competenties gepland, die ook gevolgd moeten worden.
Dit in het kader van het competent gericht herhalen. De testverlenging komt hiermee te vervallen.
Elke competentie wordt beoordeeld en afgetekend. Als men alle competenties naar behoren kan uitvoeren en heeft kunnen laten aftekenen, krijgt men automatisch na twee jaar een nieuw diploma.
Voor de reanimatie is dit minimaal één reanimatieles per jaar.

Lestijden dinsdagavond en donderdagavond van 18.45 tot 20.15 uur of van 20.30 uur tot 22.00 uur. 

rooster.png

 

Competenties

De eerste 6 vetgedrukte worden elk jaar herhaald, de kleuren blauw en rood om het jaar.

1. Levensreddend handelen
2. Stoornissen in het bewustzijn
3. Stoornissen in de ademhaling
4. Reanimatie BLS/PBLS
5. Shock
6. Kinderehbo/ziekten
7. Breuken/kneuzing 11. Vergif/chemische wonden
8. Koude letsel 12. Kleine letsels
9. Warmteletsel 13. Oogletsel/elektriciteitsongevallen
10. Ontwrichting en botbreuken 14. Verbanden/transport
15. Posten 1 dagdeel als competentie
16. Jeugd-ehbo vrijwillig
17. Extra reanimatie vrijwillg